19.4 C
Hanoi. Vietnam

Chúng tôi trên mạng xã hội

Chia sẻ Lời Chúa TUẦN 7 Phục Sinh A.2017 (Giuse Luca)

Thứ bảy - 27/05/2017 00:55
Chia sẻ Lời Chúa hằng ngày Thứ 2 -> Thứ 7 / Tuần 7 PHỤC SINH A (29/05 -> 03/06/2017)

Thứ hai, 29/05/2017

Đề tài: THẦY ĐÃ CHIẾN THẮNG THẾ GIAN

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Gioan (Ga 16,29-33)

29 Các môn đệ Người thưa: "Đấy, bây giờ Thầy nói rõ, chứ không còn dùng dụ ngôn nào nữa. 30 Giờ đây, chúng con nhận ra là Thầy biết hết mọi sự, và Thầy không cần phải có ai hỏi Thầy. Vì thế, chúng con tin Thầy từ Thiên Chúa mà đến." 31 Đức Giê-su đáp: "Bây giờ anh em tin à? 32 Này đến giờ - và giờ ấy đã đến rồi - anh em sẽ bị phân tán mỗi người mỗi ngả và để Thầy cô độc một mình. Nhưng Thầy không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với Thầy. 33 Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong Thầy anh em được bình an. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian."

SUY NIỆM:

1/ Dân chúng chẳng những lắng nghe Chúa Giêsu nói, mà còn hành động theo lời Ngài. Đây cũng là lời mà Đức Hồng Y Gracias nói về Đức Thánh Cha Phanxico.

2/ Theo Chúa thì phải đối diện với gian nan khốn khó, phải bênh vực giúp đỡ người nghèo, phải thực thi bác ái yêu thương, phải làm chứng cho Chúa bằng hành động. Thật quá khốn khó vì phải luôn xét mình, chất vấn bản thân: Tôi theo Chúa để làm gì? Được gì? Mất gì?...

3/  Thực tế đời sống cho thấy: Đa số chúng ta không dám đối diện với những câu hỏi này, bởi chúng ta không muốn hy sinh, không muốn mình vất vả vì người khác, chúng ta ai cũng thích sống theo chủ nghĩa “Mackeno”.

4/ Tuy nhiên những khốn khó, những trở ngại trên đường đi, chúng ta sẽ vượt qua được hết, nếu chúng ta biết trông cậy, tín thác vào Chúa Giêsu. Vì chính Ngài đã thắng thế gian.

5/ Trước khi từ biệt các Môn Đệ yêu dấu để ra đi chịu nạn, chịu chết, Chúa muốn tâm sự với các Môn Đệ của mình. Chúa Giêsu báo trước cho các Môn Đệ biết: Các ông sẽ bỏ Chúa mà trốn chạy hết, nhưng Ngài không cô đơn đâu, rồi Chúa cũng báo trước rằng các ông sẽ phải chịu đau khổ. Vì thế Chúa khích lệ các ông: Hãy can đảm lên, hãy tin tưởng, vì Ngài đã thắng thế gian. Chúa cũng sẽ giúp các ông toàn thắng.

6/ Vậy thế gian mà Chúa đề cập ở đây là thế gian nào: a) Thứ nhất: Thế gian là vũ trụ trái đất: “Thầy từ Chúa Cha mà đến thế gian”. b) Thế gian là nhân loại, là loài người mà Thiên Chúa tạo dựng và yêu thương: “Đây là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa bỏ tội trần gian”,/ Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban con một. c) Thế gian là những người khước từ, chối bỏ Chúa Giêsu. Đó là dân Do Thái, mà cụ thể là Tư Tế, Phariseu và Kinh Sư. Đây chính là ý nghĩa chữ thế gian mà Chúa muốn đề cập đến trong bài Tin Mừng hôm nay “Thầy đã thắng thế gian”.

7/ Chúng ta cần biết: Chúa không chối bỏ, Chúa không chạy trốn. Chúa có dư khả năng để làm những chuyện này, nhưng Chúa lại tự nguyện đón nhận cái chết.

8/ Chúa để cho họ bắt bớ, hành hạ, đánh đập và giết chết. Vì thế khi nhìn xem cuộc đời của Chúa và cái chết nhục nhã của Ngài giống như một thất bại. Nhưng trái lại, nó lại là một chiến thắng vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại, đúng như Lời Chúa đã xác định: “Thầy đã thắng thế gian”.

9/ Chúa đã thắng và chúng ta cũng sẽ chiến thắng nếu chúng ta vững tin vào Ngài. Niềm tin này như một sức mạnh bất khuất trước thế lực thế gian và ma quỷ.

10/ Cụ thể chúng ta nhìn các Thánh Tử Đạo. Trước mặt mọi người thì các Ngài giống như những người thua cuộc, nhưng đối với những ai tin Chúa thì đây là một chiến thắng khải hoàn.

11/ Đối với các cơn cám dỗ cũng vậy, với sự cầu nguyện và trợ giúp của Chúa, chúng ta sẽ vượt qua, chúng ta cũng đã chiến thắng.

Cầu nguyệnLạy Chúa, xin giúp con vượt qua mọi khó khăn, xin giúp con đứng vững trước những cám dỗ của tiền tài danh vọng, sắc dục; để chứng tỏ niềm tin vào Chúa, xin giúp con tín thác vào Chúa luôn luôn. Amen.**

 

Thứ ba, 30/05/2017

Đề tài: NGƯỜI CON LÀM SÁNG DANH CHA MÌNH  

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Gioan (Ga 17,1-11a)

1 Nói thế xong, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện: "Lạy Cha, giờ đã đến! Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha. 2 Thật vậy, Cha đã ban cho Người quyền trên mọi phàm nhân là để Người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho Người. 3 Mà sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giê-su Ki-tô. 4 Phần con, con đã tôn vinh Cha ở dưới đất, khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho con làm. 5 Vậy, lạy Cha, giờ đây, xin Cha tôn vinh con bên Cha: xin ban cho con vinh quang mà con vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian. 6 Những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho con, con đã cho họ biết danh Cha. Họ thuộc về Cha, Cha đã ban họ cho con, và họ đã tuân giữ lời Cha. 7 Giờ đây, họ biết rằng tất cả những gì Cha ban cho con đều do bởi Cha, 8 vì con đã ban cho họ lời mà Cha đã ban cho con; họ đã nhận những lời ấy, họ biết thật rằng con đã từ Cha mà đến, và họ đã tin là Cha đã sai con. 9 Con cầu nguyện cho họ. Con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con, bởi vì họ thuộc về Cha. 10 Tất cả những gì của con đều là của Cha, tất cả những gì của Cha đều là của con; và con được tôn vinh nơi họ. 11 Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian; phần con, con đến cùng Cha.

SUY NIỆM:

1/Càng có chút lòng yêu mến Chúa, người ta càng thấy có nhiều công việc lớn lao cần phải làm. Người ta càng ước ao có phương tiện, có quyền thế để làm; và kết quả sẽ làm cho Chúa được vinh danh nhanh chóng hơn. Thế nhưng nếu làm theo ý riêng của con thì chưa biết sẽ làm vinh danh ai ,làm sáng danh Chúa hay làm sáng danh con ?

2/ Chúa Giêsu có đủ quyền năng, có đủ phương tiện để thực thi ơn cứu độ theo ý mình. Thế nhưng Chúa Giêsu muốn làm theo ý Chúa Cha, mà ý Chúa Cha là người Con phải đi bằng con đường Thập Giá để tới được vinh quang, mà phải làm vinh danh Cha trước, sau đó Cha mới ban lại vinh quang cho người Con. Đó là trật tự của Thiên Chúa.

3/ Mỗi ngày chúng ta thường đọc Kinh Lạy Cha nhiều lần: Chúng con nguyện danh Cha cả sáng….Nhưng sự thật là chúng con lại thích làm theo ý mình hơn là ý Chúa, chúng con thích làm theo tính toán nhỏ mọn của con hơn là sự quảng đại của Chúa.

4/ Như vậy chúng ta không làm cho sáng danh Chúa, mà là đang làm cho sáng danh cái tôi ích kỷ của mình.

5/ Làm theo ý Chúa là gì? Là làm cho mọi người nhận biết Thiên Chúa, tôn kính yêu mến  và biết ơn Ngài / nhận biết Đức Giêsu là con Thiên Chúa, là Đấng được sai đến, là Đấng cứu độ trần gian .

6/ Làm theo ý Chúa cũng có nghĩa là làm việc tông đồ cho Chúa, mà tông đồ cho Chúa có hai thứ bậc: a) Bậc giáo sĩ thì rao giảng lời Chúa và sống đúng như những gì Chúa dạy, sống đúng những gì mà mình đã rao giảng / b) Bậc giáo dân là làm con chiên , con chiên thì phải biết nghe tiếng chủ chăn, phải vâng lời chủ chăn, phải thực hành những lệnh truyền mà chủ chăn truyền dạy, bởi vì chủ chăn là Đấng đại diện thay quyền Chúa. Con chiên thì phải là con chiên ngoan đạo, phải yêu mến và vâng lời chủ chăn, và phải sống gương sáng để minh chứng mình là môn đệ của Chúa Ki-tô.

7/ Lời cầu nguyện của con người luôn mang ý nghĩa vụ lợi, chứ không có ý làm cho sáng danh Chúa. Hơn nữa với 7 tỷ người thì sẽ có rất nhiều lời cầu nguyện, thế nhưng Ngài sẽ làm gì với vô số lời cầu nguyện vụ lợi như vậy. Nếu Ngài làm thinh thì chúng ta cho rằng Ngài không nghe, còn nếu Ngài thực thi đúng lời cầu nguyện của mỗi người thì có lẽ thế gian này sẽ rất mất trật tự với vô số lời cầu nguyện vụ lợi như vậy.

8/ Chúng ta căn cứ vào Kinh Lạy Cha để cầu nguyện vì nó là khuôn mẫu. Chúa bảo chúng ta hãy cầu nguyện cho vinh danh Chúa trước, phần của ăn áo mặc thì Chúa bảo chúng ta đừng quá lo lắng, chỉ nên xin cho lương thực hằng ngày, đúng như khẩu phần Mana mà dân Do Thái có được khi ở trong hoang địa, họ không thể lấy dư để dành nếu không phải là ngày thứ sáu được lấy gấp đôi, để dành cho ngày Sabat.

9/Phần sau cùng của Kinh Lạy Cha, Chúa bảo chúng ta hãy tha thứ, hãy quảng đại, hãy thương yêu anh em đồng loại. Vì nếu không có ai ăn ở bất công, nếu không có ai tích trử của cải theo ý đồ ích kỷ của mình thì thế giới làm gì cho chiến tranh, dịch bệnh hay nghèo đói.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho mọi người biết Chúa, tin Chúa, tôn kính yêu mến Chúa / sau đó xin hãy ban những ơn cần thiết cho con và cho anh em con. Amen.**

 

Thứ tư, 31/05/2017

Đề tài: ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG BÀ ELISABETH

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Luca (Lc 1,39-56)

39 Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa.40 Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét.41 Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần,42 liền kêu lớn tiếng và nói rằng: "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc.43 Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?44 Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng.45 Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em."

46 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: "Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,  47 thần trí tôi hớn hở vui mừng/ vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. 48 Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời / sẽ khen tôi diễm phúc. 49 Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi / biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn! 50 Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. 51 Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.52 Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. 53 Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng. 54 Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người, 55 như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì Người nhớ lại lòng thương xót / dành cho tổ phụ Áp-ra-ham / và cho con cháu đến muôn đời."

56 Bà Ma-ri-a ở lại với bà Ê-li-sa-bét độ ba tháng, rồi trở về nhà.

SUY NIỆM:

1/ Theo cảm nghiệm của Thánh Teresa Calcutta thì: Bà là người Albani, nhưng mang quốc tịch Ấn Độ, theo đức tin thì bà là nữ tu công giáo Roma, theo ơn gọi thì bà thuộc Dòng bác ái Vinh Sơn, theo máu huyết thì bà thuộc về trái tim Chúa Giêsu.

2/ Hôm nay Tin Mừng dẫn chúng ta đến một cuộc gặp gỡ thánh thiện giữa Đức Maria đang cưu mang Đấng cứu thế và bà Elizabet đang cưu mang một Ngôn sứ dọn đường. Mẹ cưu mang Chúa Giêsu trong lòng, cũng có nghĩa là Mẹ đang cưu mang một niềm vui bất tận, mỗi ngày mỗi lớn thêm lên.

3/ Niềm vui nào cũng cần chia sẻ, nỗi buồn nào cũng cần an ủi. Đức Maria không thể cất giữ niềm vui lớn lao ấy cho riêng mình, nhưng Mẹ vội vã, hân hoan đem Tin Mừng cứu độ đến để chia sẻ cho người khác.

4/ Mùa Vọng là mùa cưu mang, Thiên Chúa cưu mang tình thương từ ngàn đời. Hôm nay Ngài nhất định mang đến để chia sẻ cho chúng ta. Hôm nay Mẹ Maria cưu mang, Mẹ cũng cất bước ra đi để mang niềm vui ấy đến cho Gioan, để rồi Gioan cũng tiếp tục, chúng ta cũng tiếp tục sứ mạng mang Chúa đến cho người khác.

5/ Một câu chuyện tuyệt vời của Mẹ Thánh Teresa Calcutta: Có một phụ nữ nọ, dắt 8 đứa con đến cửa tu viện xin Mẹ chút gạo để sống qua ngày vì đã mấy ngày qua họ đói. Mẹ Thánh cho bà 1 túi gạo, người đàn bà vội vã cám ơn Mẹ rồi chia túi gạo ra làm 2 phần. Mẹ Teresa rất ngạc nhiên liền hỏi tại sao ? Chị ta vui vẻ trả lời: một phần cho gia đình tôi, phần còn lại là cho gia đình người hồi giáo sống bên cạnh tôi, vì đã mấy ngày qua họ cũng không có gì ăn. Mẹ Teresa kết luận: Nếu thế giới này ai cũng biết chia sẻ thì làm gì còn có ai nghèo đói.

6/ Bài Tin Mừng hôm nay cũng kể lại cho chúng ta về một người phụ nữ khác. Bà cũng có một tâm trạng chia sẻ tuyệt vời qua câu chuyện thăm viếng bà chị họ Elizabet, đó là Đức Maria.

7/ Một thành niềm núi mà Phúc Âm nói đến hôm nay là A-in Karim. Thành này vẫn thuộc Gierusalem , nằm ở phía Tây, cách Gierusalem  7 cây số. Ngày nay khách hành hương đến đây viếng một nhà nguyện mang tên “thăm viếng”.

8/ Nếu tính từ Nazaret, là nơi Mẹ Maria sinh sống, để đến được ngôi làng này, thì phải đi bộ mất 4 ngày. Việc ra đi như vậy đầy gian khổ, nguy hiểm, cướp bóc vì phải đi đường núi rừng.

9/ Phận nữ nhi như Đức Mẹ Maria đang mang thai, Mẹ càng phải cẩn trọng nhiều hơn. Nhưng vì tình bác ái thôi thúc, Mẹ đã quên mình và lên đường, Mẹ phải hy sinh chia sẻ, giúp đỡ, phục vụ. Đó là tấm lòng bác ái.

10/ Lý do Mẹ Maria đi thăm không phải là do lòng Mẹ hoài nghi lời Sứ Thần nói.Nhưng Mẹ đi là để cho hai thai nhi được  gặp nhau, Mẹ đi để chia vui cùng bà chị, và trên hết là Mẹ đi để giúp đỡ bà trong lúc tuổi già mà còn phải mang nặng bầu bì sắp sinh .

11/ Một lý do thích đáng nhất là Mẹ ra đi để chia sẻ niềm vui cùng gia tộc. Tin Mừng cho biết Mẹ Maria đã ở lại 3 tháng. Thời gian đó đủ để phục vụ, giúp đỡ, đem lại niềm vui cho gia đình bà chị, và cũng tạo thêm niềm vui cho chính Mẹ.

12/ Mẹ Maria ra đi là quên mình, Mẹ ra đi để tạo niềm vui cho người khác. Đây cũng là bổn phận của chúng ta, bởi vì đi đâu, đến nơi nào, gặp gỡ ai, chúng ta cũng đem niềm vui cho mọi người. Khi đó chúng ta cũng được hưởng niềm vui lây vì cho thì có phúc hơn là nhận.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin biến đổi những cuộc gặp gỡ cho chúng con hằng ngày thành những cử chỉ, lời nói trao đổi yêu thương, phục vụ, quên mình, tha thứ là luôn vui tươi trong Chúa. Amen.**R

 

Thứ năm, 01/06/2017

Đề tài: CHÚA GIÊSU CẦU NGUYỆN CHO GIÁO HỘI

THÁNH JUSTINÔ – TỬ ĐẠO

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Gioan (Ga 17,20-26)

20 Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, 21 để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. 22 Phần con, con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một:23 Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một; như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con. 24 Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. 25 Lạy Cha là Đấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con, con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con. 26 Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con, ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa."

SUY NIỆM:

1/ Lời di chúc thiêng liêng của Chúa Giêsu cho chúng ta hiểu rằng: Sự hiệp nhất giữa các Môn Đệ ngày xưa hay là sự hiệp nhất của Giáo Hội hôm nay nói lên bằng chứng chúng ta là Môn Đệ của Chúa Giêsu, mà còn nói lên việc Chúa Cha sai Ngài đến thế gian, đây cũng là một trắc nghiệm thể hiện sự đáng tin của các Ki-tô hữu và của chính Đức Ki-tô.

2/ Hiệp nhất trong Chúa cũng có nghĩa là sự đoàn kết của những con người đang có Chúa ở cùng. Sự hiệp nhất với nhau khiến cho ma quỷ không làm gì được, bởi vì ở đâu có sự hiệp nhất yêu thương thì ở đó có Thiên Chúa.

3/ Ở đâu có ma quỷ, ở đó có dối trá, ganh ghét, chia rẽ, đam mê. Những ai sống theo tính cách này đều là con của ma quỷ. Họ đang theo chúng, đang bị chúng khuất phục, họ đang tôn thờ thần dữ.

4/ Những con người có Thiên Chúa ở cùng thì họ luôn trưởng thành trong đức tin.Họ là những con người luôn chân thành tìm kiếm chân lý, sống theo chân thiện mỹ và cùng nhau thực thi bác ái yêu thương một cách vô vị lợi.

5/ Bài Tin Mừng hôm nay Chúa cầu nguyện cho các Tông Đồ. Cũng ám chỉ đến Giáo hội và cho tất cả những ai tin Chúa hôm nay.

6/ Chúa Giêsu cầu nguyện cho sự hiệp nhất. Đoàn kết luôn luôn cần thiết trong mọi lĩnh vực. Đoàn kết thì sống mà chia rẽ thì chết; bó đũa không bẽ cả nắm những chỉ có thể bẽ từng chiếc. Điều này nói lên: “Hợp quần gây sức mạnh”.

7/ Ở đây Chúa muốn nhấn mạnh đến sự hiệp nhất giữa Chúa Cha và Chúa con, tức là Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, Cha và Con là một.

8/ Điều kiện để hiệp nhất: Điều kiện hiệp nhất là lòng yêu thương, nếu không có tình yêu thương thì con người sống với nhau như những đồ vật, khi không xài được nữa thì người ta sẵn sàng vứt bỏ.

9/ Nhìn vào gia đình, nếu tổ ấm không có tình yêu, nó sẽ trở thành tổ lạnh, tổ rét.Thậm chí có người còn nói đó là nhà tù, là hỏa ngục; ở nơi đó người ta hành hạ nhau đêm ngày. Ngược lại nếu có tình yêu thương là có tất cả, có an vui, bình an, hạnh phúc, hy sinh, tha thứ.

10/ Điều kiện thứ hai: Cộng tác với nhau. Đây cũng là điều kiện cho sự hiệp nhất, chúng ta quả quyết: Bá nhân, bá tánh, nhân vô thập toàn/ Con người chúng ta thật giới hạn, sức khỏe, tài năng, kiến thức đều có giới hạn, nhưng nếu biết gom góp lại những cái nho nhỏ vào với nhau, chúng ta sẽ gặt hái được nhiều lợi ích.

11/ Không có ai có thể sống đơn độc, không ai có thể là một ốc đảo mà không cần đến người khác. Nếu chúng ta chỉ biết sống cho mình thì cuộc sống ấy chưa đúng với ý nghĩa chúng ta cần cộng tác với nhau để xây dựng, để tiến bộ.

12/ Hôm nay chúng ta hãy xét xem, gia đình chúng ta đang sống với nhau như thế nào? Tất cả các thành viên trong gia đình đều có rất nhiều cái chung, nhưng liệu chúng ta đã trở nên một như ý Chúa muốn chưa?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết đoàn kết yêu thương nhau, nhất là trong gia đình, trong Hội đoàn và trong Giáo xứ. Xin giúp chúng con biết đoàn kết yêu thương nhau. Amen.

 

Thứ sáu, 02/06/2017

Đề tài: TÌNH YÊU CỦA NGƯỜI MỤC TỬ

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Gioan (Ga 21,15-19)

15 Khi các môn đệ ăn xong, Đức Giê-su hỏi ông Si-môn Phê-rô: "Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy hơn các anh em này không? " Ông đáp: "Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy." Đức Giê-su nói với ông: "Hãy chăm sóc chiên con của Thầy."16 Người lại hỏi: "Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy không? " Ông đáp: "Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy." Người nói: "Hãy chăn dắt chiên của Thầy."17 Người hỏi lần thứ ba: "Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có yêu mến Thầy không? " Ông Phê-rô buồn vì Người hỏi tới ba lần: "Anh có yêu mến Thầy không? " Ông đáp: "Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con yêu mến Thầy." Đức Giê-su bảo: "Hãy chăm sóc chiên của Thầy. 18 Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tuỳ ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải dang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn." 19 Người nói vậy, có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi, Người bảo ông: "Hãy theo Thầy."

SUY NIỆM:

1/ Một người học trò hỏi người Thầy của mình: Làm sao một người có thể làm bá chủ Thiên hạ? Vị thầy trả lời: “Khi người đó có được một trái tim biết yêu thương.

2/ Ngày trước, lúc ở vườn cây dầu. Ông Phê-rô đã rút gươm chém một người để tỏ lòng bênh vực Thầy mình, nhưng sau đó ông lại tỏ ra quá hèn nhát khi đã khiếp sợ đến nỗi đã chối bỏ Thầy mình.

3/ Chúa Giêsu đã quay lại nhìn ông bằng một cái nhìn trìu mến. Chúa cảm thông với con người yếu đuối, khiếp nhược của ông, làm cho tim ông vỡ òa trong niềm xót xa, ân hận. Nhờ vậy ông đã hiểu được trọn vẹn nghĩa hai chữ “yêu thương”.

4/ Hôm nay một lần nữa, dưới ánh sáng Phục Sinh. Chúa Giêsu lại hỏi Phê-rô 3 lần cùng một câu, Phê-rô đã tỏ ra tấm lòng chí tình chí thiết đối với Thầy mình, ông đã cảm thấy buồn khi Thầy mình hỏi đến 3 lần. Thế nhưng ông đâu nhận ra rằng con người của mình vẫn còn rất nhiều cái bất toàn vì đã có lần ông suýt trốn chạy khỏi Thành Gierusalem  khi phải đối đầu với bao khốn khó mới.

5/ Bài Tin Mừng hôm nay coi như một bài học, đề cao Đức bác ái và tình yêu của người Mục tử đối với đàn chiên của mình.

6/ Chúa Giêsu đã hỏi ông Phê-rô về tình yêu của ông dành cho Ngài. Thì cả 3 lần ông đều khẳng định lòng ông yêu Chúa để bù lại cho 3 lần ông đã chối Chúa trước đây.

7/ Chỉ sau khi Phê-rô khẳng định lòng ông yêu Chúa, thì ông mới được Chúa đặt ông làm cai quản đoàn chiên của Ngài.

8/ Ở đây ý Chúa muốn cho biết: Điều kiện trước tiên để trở thành Mục tử của Ngài, đó là tình yêu Chúa. Chính tình yêu đó sẽ thúc đẩy người Mục tử đi tìm Chúa chứ không phải đi tìm mình trong khi thi hành nhiệm vụ.

9/ Chính tình yêu Chúa giúp ta trung thành với sứ mạng, cũng như người vợ hay người chồng đối với vợ hay chồng mình.

10/ Người Mục Tử vì yêu Chúa sẽ sẵn sàng làm mọi sự vì yêu Chúa, mà không do một động lực nào khác, nghĩa là khi yêu Chúa người Mục tử cũng chỉ quan tâm đến những công việc của Chúa; mà công việc cụ thể là chăn dắt đoàn chiên của Chúa, là đoàn chiên mà Chúa yêu thương chăm sóc và cứu vớt.

11/ Người Mục tử còn phải: sẵn sàng hy sinh tất cả sức lực, tài năng, thời giờ, tiền bạc, cả cuộc đời, cả mạng sống của mình vì đoàn chiên.

12/ Một Mục Tử gương mẫu đã chứng tỏ, đã thực hiện tình yêu thương trọn vẹn nơi đoàn chiên của mình. Một điển hình là Cha Maximiliano Kolbe, Ngài được phong Thánh vào ngày 10/10/1982.

13/ Nhiều người đã làm chứng khi nói rằng: “Tôi nghĩ không có cha mẹ nào yêu thương con cái hết tình như Cha M.Kolbe, có người còn nói: “Tôi yêu Ngài như yêu cha mẹ tôi”, và Ngài còn hơn thế nữa vì Ngài vừa là cha, vừa là mẹ đối với tôi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy con biết yêu Ngài và yêu mọi người, yêu như Chúa yêu, vì chính Ngài là Thiên Chúa tình yêu. Amen.

 

Thứ bảy, 03/06/2017

Đề tài: MỖI NGƯỜI MỘT NHIỆM VỤ

 THÁNH CARÔLÔ LWANGA VÀ CÁC BẠN – TỬ ĐẠO

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Gioan (Ga 21,20-25)

20 Ông Phê-rô quay lại, thì thấy người môn đệ Đức Giê-su thương mến đi theo sau; ông này là người đã nghiêng mình vào ngực Đức Giê-su trong bữa ăn tối và hỏi: "Thưa Thầy, ai là kẻ nộp Thầy?" 21 Vậy khi thấy người đó, ông Phê-rô nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, còn anh này thì sao?" 22 Đức Giê-su đáp: "Giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến anh? Phần anh, hãy theo Thầy." 23 Do đó, mới có tiếng đồn giữa anh em là môn đệ ấy sẽ không chết. Nhưng Đức Giê-su đã không nói với ông Phê-rô là: "Anh ấy sẽ không chết", mà chỉ nói: "Giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến anh?" 24 Chính môn đệ này làm chứng về những điều đó và đã viết ra. Chúng tôi biết rằng lời chứng của người ấy là xác thực. 25 Còn có nhiều điều khác Đức Giê-su đã làm. Nếu viết lại từng điều một, thì tôi thiết nghĩ: cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa các sách viết ra.

SUY NIỆM:

1/ Chúng ta là những Tông Đồ, là những Môn Đệ, là những thừa sai Giáo sĩ, Thừa sai Giáo dân. Tất cả chúng ta đều được mời gọi tháp tùng với Chúa để đi khắp nơi rao giảng Tin Mừng cho mọi người.

2/ Khuyết điểm của con người là những mối bận tâm về người khác. Có khi vì so bì, ganh tỵ chứ không hẳn là do quan tâm, lo lắng cho ai, tính xấu này luôn ẩn náu trong lòng mọi người và luôn khoác chiếc áo quan tâm để lừa ai đó.

3/ Chúa bảo ông Phê-rô cứ tiến xa hơn, cứ lo việc của mình hơn là so bì. Cứ hướng đến sứ vụ loan báo Tin Mừng cho muôn dân và chu toàn việc đó.

4/ Để đáp lại lời mời gọi của Chúa, Phê-rô đã hy sinh chính cuộc đời mình, chính mạng sống của mình. Hôm nay Đức Giêsu cũng đang mời gọi mỗi người chúng ta hãy bước theo Phê-rô và làm chứng cho Chúa bằng chính cuộc sống hiện tại tùy theo chức vụ và ân sủng mà Thiên Chúa đã trao ban cho riêng mỗi người.

5/ Chúa Giêsu đã sống ở trần gian 33 năm. Và nếu chỉ tính những năm Chúa giảng dạy công khai thì chỉ có 3 năm, trong 3 năm đó cho dù mỗi ngày Chúa có giảng nhiều bài giảng, thì nhiều lắm cũng chỉ chép được hàng ngàn cuốn sách là cùng. Vậy tại sao khi viết ở cuối cuốn Tin Mừng, Yoan cho rằng nếu dùng cả thế giới để chứa sách thì cũng không đủ chỗ. Có phải Yoan có ý phóng đại hay là Yoan có ý gì khác?

6/ Yoan có ý nói rằng: Cuộc đời của Chúa Giêsu và những chân lý Chúa muốn rao giảng thì nó có chiều kích vô biên, mà thế giới thì quá nhỏ bé, không đủ chỗ chứa!

7/ Khi viết như vậy, Thánh Yoan có dụng ý rằng: Loài người không có khả năng biết đủ về Thiên Chúa, nên cũng chẳng bao giờ biết hết về Chúa Giêsu.

8/ Quả thật suốt 20 thế kỷ qua, đã có biết bao nhiêu sách viết về Chúa Giêsu. Sau này chắc chắn sẽ còn nhiều sách được viết ra nữa, nhưng chắc chắn là loài người không bao giờ viết hết về Chúa được.

9/ Dù rằng cuộc đời Chúa ngắn ngủi và đạo lý của Chúa chỉ được ghi lại trong một số ít sách Tin Mừng. Nhưng suốt hơn 20 thế kỷ qua, Tin Mừng của Chúa đã gây thật nhiều ảnh hưởng tốt hơn bất cứ loại sách nào khác.

10/ Tính đến hôm nay, sách Cựu Ước và Tân Ước, là Kinh Thánh nói chung luôn chiếm kỷ lục xuất bản trên thế giới. Và cũng được người ta đọc nhiều nhất; vậy nên Tin Mừng là cuốn sách tuyệt vời nhất.

11/ Chuyện kể về một ông vua Ấn Độ với một thư viện đồ sộ mà với 100 con lạc đà chuyển cũng không hết. Ông ta cho rằng: ông ta không thể nào đọc hết được từng ấy sách, nên truyền cho nhiều học giả tóm tắt lại, những trích đoạn này cũng chứa 50 quyển lớn, nhưng vua ra lệnh tóm tắt chỉ còn 1 quyển thôi, nhưng phải nói đầy đủ về sự khôn ngoan. Công việc này thật khó khăn khiến cho mọi người đang muốn bó tay, thế nhưng có một người tôi tớ của ông là người công giáo đã đem cho ông một cuốn Kinh Thánh và thưa với ông: “Đây là cuốn sách đầy đủ về Đức khôn ngoan”. Ông đã đọc và công nhận là đúng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết can đảm khai trừ mọi nghi ngờ, đố kỵ trong con, để con luôn chân thành kính mến Chúa và quảng đại yêu thương anh em như ý Chúa muốn. Amen.

 

Nguồn tin: ditimchanly.org

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây